แบบประเมินการสอนครู  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

แบบประเมินการนิเทศและติดตาม ครั้งที่ 1 
Powered by Microsoft Formshttps://dlit365-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/channarong_office_dlit_ac_th/Ef80t00s_FdEgN6fxpZjBzMBPCu_kb6A-GCByOM0pJhq6A?e=pCas6I

https://drive.google.com/drive/folders/1cANF5KQwAx8oHHoMbD4DRB2IvSdJ2xcb?usp=sharing


เริ่มใช้ 29 ต.ค. 2561

 • 6 เทคนิคการจำข้อมูลยาวๆในเวลาสั้นๆ 6 เทคนิคการจำข้อมูลยาวๆในเวลาสั้นๆไม่ว่าจะเป็น นักเรียน คนทำงาน นักแสดง นักพูด ต่างก็มีหน้าที่ ที่จะต้องจดจำข้อมูลหรือเน ...
  ส่ง 18 ธ.ค. 2559 21:43 โดย km _srk
 • แนวทางการช่วยเหลือเด็กสมาธิสั้นในชั้นเรียน แนวทางการช่วยเหลือเด็กสมาธิสั้นในชั้นเรียนทำไมครูต้องมีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือ การช่วยเหลือเด็กที่เป็นโรคสมาธิสั้นนั้น นอกจากแพทย์จะให้ยากินเพ ...
  ส่ง 5 ธ.ค. 2559 20:10 โดย km _srk
 • ปัจจัยแห่งความล้มเหลว ในการปฏิรูปการศึกษาไทยคืออะไร โดย เพชร เหมือนพันธุ์ ปัจจัยแห่งความล้มเหลว ในการปฏิรูปการศึกษาไทยคืออะไร โดย เพชร เหมือนพันธุ์ จําเลยของความล้มเหลวทางการศึกษาไทยที่ถูกกล่าวหามาโดยตลอด คือ การไม่กระจายอำนาจการจัดการศึกษาไปให้ท้องถ ...
  ส่ง 1 ธ.ค. 2559 01:53 โดย km _srk
 • ประเทศที่ประสบความสำเร็จเขาดูแลครูอย่างไร ประเทศที่ประสบความสำเร็จเขาดูแลครูอย่างไรการปฏิรูป การลงทุน คุ้มหรือไม่กับคุณภาพการศึกษาที่ปรากฏ ระบบการศึกษาของไทยกำลังอยู่ในช่วงการปฏิรูปซึ่งเริ่มมาตั้งแต่ป ...
  ส่ง 1 ธ.ค. 2559 01:55 โดย km _srk
 • การบริหารโรงเรียนตามแนวทางสะเต็มศึกษาทั้งระบบ การบริหารโรงเรียนตามแนวทางสะเต็มศึกษาทั้งระบบดร. สามารถ รอดสำราญผู้อำนวยการโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยและประธานศูนย์สะเต็มศึกษาภาคกลางตอนล่าง โดย สินีนาฎ ทาบึงกาฬ ผู้ชำนาญด้านการประชาสัมพ ...
  ส่ง 1 ธ.ค. 2559 01:42 โดย km _srk
 • โรงเรียนแบบไหนที่สร้างเด็กให้ฉลาด โรงเรียนแบบไหนที่สร้างเด็กให้ฉลาดเมื่อไม่นานมานี้ ศาสตราจารย์ ดร.โฮเวิร์ด การ์ดเนอร์ ผู้เขียนทฤษฎีพหุปัญญา กล่าวว่า เรามีความฉลาดหลายด้านไม่ใช่แค ...
  ส่ง 1 ธ.ค. 2559 01:34 โดย km _srk
แสดงบทความ 1 - 6 จาก 7 รายการ ดูเพิ่มเติม »