ผลการเข้าแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 66 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดหนองคาย จังหวัดบึงกาฬ
โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม